ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกคณะดอมินิกัน

คณะดอมินิกัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่ปรารถนาจะเรียนรู้ถึงประวัติและจิตตารมณ์ของ ท่านนักบุญดอมินิก ผู้สถาปนาคณะนักบวชดอมินิกันตั้งแต่ ปีค.ศ.1216 และสืบสานพันธกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

เตรียมฉลอง 800 ปี คณะดอมินิกัน ค.ศ.2016


การเตรียมเฉลิมฉลอง 800 ปี แห่งการก่อตั้งคณะดอมินิกัน
หัวข้อหลักในการไตร่ตรอง “วิบัติแก่ข้าพเจ้าหากไม่ประกาศข่าวดี” (1คร 9:16)

การเตรียมตัวเฉลิมฉลองในแต่ละปี
ปี ค.ศ.2009 “เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว” (ยน 1:1)
นักบุญดอมินิกนักเทศน์สอนแห่งพระหรรษทาน
ปี ค.ศ.2010 “จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป” (รม 10:15)
พันธกิจในการเทศน์สอน
ปี ค.ศ.2011 “พวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเรา”
(กจ 2:11)
การเทศน์สอนและวัฒนธรรม ชุมชนแห่งการเทศน์สอน
ปี ค.ศ.2012 “จงไปและบอกกับพี่น้องของเรา...” (ยน 20:17)
นักบวชหญิงดอมินิกันและการเทศน์สอน
ปี ค.ศ.2013 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
พระแม่มารีย์ ผู้เพ่งภาวนาและประกาศพระวาจา
ปี ค.ศ.2014 “บุตรและธิดาของท่านจะประกาศ ผู้อาวุโสจะฝันถึงความฝัน
และคนหนุ่มจะเห็นภาพนิมิต” (โยแอล 3:1)
คณะฆราวาสดอมินิกันและการเทศน์สอน
ปี ค.ศ.2015 -“ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง
ท่านจะรู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:31-32)
-“พระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ” (ยน 5:1)
คณะดอมินิกัน : การปกครอง ชีวิตฝ่ายจิต และอิสรภาพ
ปี ค.ศ.2016 “วิบัติแก่ข้าพเจ้าหากไม่ประกาศข่าวดี” (1 คร 9:16)
คณะดอมินิกัน วานนี้ วันนี้และตลอดไป

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม 2552 09:33

  ยินดีด้วยกับบล็อกนี้ครับ
  ขอให้มีบทความดีๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับผม

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2552 21:02

  แล้วจะฉลองที่เมืองไทยเมื่อไรครับ

  ตอบลบ

Dominican's motto

Dominican's motto
To Bless, To Praise, To Preach