ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกคณะดอมินิกัน

คณะดอมินิกัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่ปรารถนาจะเรียนรู้ถึงประวัติและจิตตารมณ์ของ ท่านนักบุญดอมินิก ผู้สถาปนาคณะนักบวชดอมินิกันตั้งแต่ ปีค.ศ.1216 และสืบสานพันธกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552

เสาหลักสี่ประการของนักบวชดอมินิกัน

เสาหลักสี่ประการของนักบวชดอมินิกัน (4 Pillars)

รูปแบบชีวิตที่เป็นดังเสาหลักสำคัญสี่ประการ ซึ่งจะช่วยให้นักบวชดอมินิกันสามารถเจริญชีวิตตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร และพันธกิจตามแบบอย่างท่านนักบุญดอมินิก ซึ่งต้องหล่อเลี้ยงและบูรณาการสี่ด้านนี้เข้าด้วยกันในชีวิตประจำวัน เพื่อจะสามารถทำพันธกิจสำคัญในการประกาศ เทศน์สอนได้

1.การภาวนา (Prayer)

ชีวิตของนักบวชดอมินิกัน มีการภาวนาเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต ซึ่งมุ่งไปยังการภาวนาต่อองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นแสงสว่างเที่ยงแท้ การภาวนาของนักบวชดอมินิกันถูกขับเคลื่อนโดยองค์พระจิตเจ้า นักบวชดอมินิกันเริ่มต้นทุกๆ วันใหม่ด้วยการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การภาวนา การรำพึงพระวาจา การศึกษาพระคัมภีร์ และแสดงออกถึงการบูรณาการเหล่านี้โดยการเทศน์สอน
นักบวชดอมินิกันถูกเรียกร้องให้มีการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลกันระหว่างชีวิตภายใจ และการแสดงออกภายนอก ที่สอดประสานกันอย่างกลมกลืน โดยอาศัยความช่วยเหลือและพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า
2.ชีวิตหมู่คณะ (Community life)

นักบวชดอมินิกันดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามที่มีระบุไว้ใน “พระวินัยของนักบุญออกัสติน” ซึ่งเรียกร้องให้นักบวชอยู่ร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน “one mind and one heart in God.” ดังที่คริสตชนสมัยแรกเริ่มได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง การดำเนินชีวิตหมู่คณะในฐานะนักบวช สะท้อนถึงการแบ่งปันพระพรของพระเป็นเจ้าที่แต่ละคนมีให้แก่กันและกัน
3.การศึกษา (Study)

ท่านนักบุญดอมินิกเน้นย้ำเรื่องการศึกษาเป็นดังแก่นสำคัญเพื่อจะทำหน้าที่ “เทศน์สอน” ดังนั้น นักบวชดอมินิกัน จึงมุ่งอุทิศตนเพื่อการศึกษาถ้อยคำลึกซึ้งในพระวาจาของพระเจ้า ท่านนักบุญดอมินิก ส่งสมาชิกนักบวชของท่านไปศึกษายังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ได้ความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถเทศน์สอนได้ เนื่องจากในสมัยของท่านนักบุญดอมินิกนั้น บรรดาพระสงฆ์เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ และไม่มีหน้าที่ในการเทศน์สอน เนื่องจากหน้าที่เหล่านี้ถูกสงวนไว้สำหรับพระสังฆราชเท่านั้น นักบวชคณะดอมินิกัน ได้รับอำนาจในการเทศน์สอนจากพระสังฆราช สังเกตได้จากเครื่องแบบที่ใส่ มีผ้าคลุมบ่า (scapula) เหมือนกับอาภรณ์ของพระสังฆราช


4.พันธกิจ (Ministry)

นักบวชดอมินิกันสืบสานพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ตามแบบอย่างของท่านนักบุญดอมินิก พันธกิจเหล่านั้นได้แก่ การเทศน์สอน การเป็นอาจารย์ การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ การเป็นจิตตาภิบาลในสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้นำเข้าเงียบ พันธกิจเหล่านี้เรียกร้องรูปแบบชีวิตที่สอดประสานกันทั้งการภาวนา การศึกษา และชีวิตหมู่คณะ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2552 05:30

    มีแค่ 4 ข้อเองหรือครับ

    ตอบลบ

Dominican's motto

Dominican's motto
To Bless, To Praise, To Preach